Regulamin sms chat i party line

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi (zwanej dalej Usługą) prowadzenia rozmów o tematyce towarzysko-rozrywkowej za pomocą wiadomości SMS lub połączeń głosowych, oferowanych na stronie internetowej.

Operatorem systemu płatności (zwanym dalej Operatorem) jest Cashmobile.pl

Regulaminy Operatora korzystania z Usługi znajdują się na stronie http://www.cashmobile.pl/.

Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej Użytkownikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej Użytkownikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Usługa oferowana jest tylko na terenie Polski.

Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usługi musi przesłać wiadomość SMS o wskazanej na stronie treści lub wykonać połączenie głosowe pod wskazany na stronie numer.

W trakcie trwania Usługi, Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.

Właściciel Strony informuje, iż wizerunki osób oraz ich opisy zamieszczone na materiałach reklamowych na stronie są całkowite fikcyjne, i nie mają swego odpowiednika w rzeczywistości. Oznacza to w szczególności, iż propozycje ewentualnych spotkań, wykonania czynności o charakterze seksualnym lub innym nie należy traktować jako rzeczywistej obietnicy ich realizacji.

Pomimo fikcyjnego charakteru treści SMSów i rozmów głosowych prowadzonych w ramach Usługi, zabronione jest dodawanie przez Użytkownika do treści wysyłanych w ramach Usługi SMSów lub poruszania w trakcie prowadzonych w ramach Usługi rozmów głosowych, tematów erotycznych powiązanych: z małoletnimi, przemocą lub posługiwaniem się zwierzęciem, a także innych treści o charakterze bezprawnym.

Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

Opłata brutto za wysłanie jednej wiadomości SMS wskazana jest na stronie internetowej z oferowaną Usługą.

Opłata brutto za wykonanie połączenia telefonicznego wskazana jest na stronie internetowej z oferowaną Usługą.

Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

Pliki Cookies

Ze względów technicznych strona zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookie, cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika. Ciasteczka konieczne są do pobierania informacji w celach funkcjonalnych serwisu (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników, np. wyświetlanie reklam czy też zamknięcie okienka ostrzeżenia - pozwala to dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie).

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób "cookies" zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie "cookies".

"Cookies" w żadnym wypadku nie umożliwiają identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania "cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików "cookies" może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych serwisów, za co nie odpowiadamy.